fbpx

Vergoeding

Kinderfysiotherapie

De eerste 18 behandelingen in een kalenderjaar vallen onder de basisverzekering van uw zorgverzekeraar. Wij zijn gecontracteerd bij alle zorgverzekeringen behalve Cz en Juzt (CZ), bij deze verzekeringen moet u mogelijk afhankelijk van uw polis een eigen bijdrage betalen. Vraag dit van te voren na bij CZ, zij kunnen u dit direct vertellen. Bent u verzekerd bij een andere partij dan krijgt u i.i.g. 100% vergoed. Boven de 18 behandelingen kunt u een vergoeding krijgen vanuit uw aanvullende verzekering, dit hangt af van de aanvullende verzekering. Je verzekeraar kan je dit vertellen.

De kosten voor een niet nagekomen afspraak zijn €40, voor de eerste keer wordt een tarief van €18 gehanteerd.

Jeugd- en kindpsychologie / Orthopedagogiek, vergoed door de gemeente:

Voor basis-GGZ, vergoed door de gemeente, is een verwijzing van de huisarts (of jeugdarts of sociaal team) noodzakelijk. Of uw zoon/dochter in aanmerking komt voor een vergoed EED onderzoek wordt in de meeste regio's getoetst door een poortwachter. De school helpt bij de aanvraag naar de poortwachter.

Expertisecentrum Uniek levert binnen de zorgpraktijk ook vergoede zorg volgens de Jeugdwet. We zijn gecontracteeerd voor de meeste gemeentes waarin onze vestigingen zitten,  momenteel nog niet voor Nieuwegein en Rotterdam, en in Schiedam is alleen vergoede GGZ mogelijk, geen vergoede EED-behandelingen.

Typ (de eerste letters van) uw gemeente in onderstaande box om te zien of u in aanmerking komt voor vergoeding vanuit de gemeente via Expertisecentrum Uniek. Hier staan de naam van de gemeentes in, deze kan afwijken van de naam van de plaats waarin u woont. Twijfelt u, neem dan gerust contact met ons op. 

Wij zijn gecontracteerd in de regio's Utrecht-Zuid-Oost, Amersfoort, Foodvalley, RivierenlandKanMeer, Holland Rijnland, Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland (NSDMH), MVS, Haaglanden, Zuid-Holland-Zuid, Gooistreek, Zuid-Kennemerland en Amsterdam Amstelland.

De zorg kan op school of buiten school gegeven worden. Dit is afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van school en ouders. Om voor deze vergoede zorg in aanmerking te komen is er een verwijsbrief van de huisarts, jeugdarts of het wijkteam nodig.

Niet nagekomen afspraken dient u altijd zelf te betalen. De kosten hiervoor zijn €50 per afspraak.

Jeugd- en kindpsychologie / Orthopedagogiek, particuliere zorg:

Onderzoek en advies bij het vastlopen of bij twijfels over de leerontwikkeling van uw kind is uiteraard ook mogelijk.

Tarieven psychologisch en didactisch onderzoek zonder verwijsbrief:

  • Onderzoek naar mogelijke leerstoornissen zoals dyslexie en dyscalculie: € 990,-
  • Onderzoek naar aandacht en concentratie en/of gedragsproblemen: € 990,-
  • Intelligentieonderzoek afhankelijk van het gebruikte instrument
    • Intelligentieonderzoek afname met de niet verbale intelligentietest SON (NT2 leerlingen): €495,-
    • Intelligentieonderzoek WISC of RAKIT: €650
    • Overige testen: 650
  • Individuele behandelsessies (per uur): € 90,=

U kunt overleggen of school een deel kan vergoeden als de vraag van u gedeeld wordt door de school.

Ergotherapie

Valt 100% onder de basisverzekering van uw zorgverzekeraar. Cz en Juzt verzekerden krijgen via ons een vergoeding tussen de 65% (CZ- Just polis) en 100% (afhankelijk van de polis, altijd nagaan bij uw verzekeraar!).

Logopedie

Valt 100% onder de basisverzekering van uw zorgverzekeraar. Cz en Juzt verzekerden krijgen via ons een vergoeding tussen de 65% (CZ- Just polis) en 100% (sommige aanvullende verzekeringen, altijd nagaan bij uw verzekeraar!).

Voor logopedie is een verwijzing van een arts nodig. 

De kosten voor een niet nagekomen afspraak zijn €40, voor de eerste keer wordt een tarief van €18 gehanteerd.

Diëtetiek

Vergoeding van diëtetiek valt onder de basisvergoeding van uw zorgverzekeraar. U krijgt 180 minuten dieetadvisering vergoedt uit de Basisverzekering. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico. Daarnaast kan het zijn dat u extra aanvullend verzekerd bent voor dieetadvisering. Hiervoor is geen verwijzing nodig.

Remedial teaching

De kosten voor remedial teaching worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. De kosten van remedial teaching zijn €58 per uur. De kosten voor gespecialiseerde remedial teaching zijn €65 per uur.
Behandelingen van 30 of 45 minuten zijn ook mogelijk.
Kijk bij Remedial Teaching voor meer informatie.

Speltherapie

Speltherapie wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Soms wordt dit gedeeltelijk vergoed vanuit uw aanvullende zorgverzekering. Vraagt u dit na bij uw zorgverzekeraar. In uitzonderlijke gevallen, wanneer het onderdeel vormt van een psychologische behandeling, kan de gemeente een vergoeding bieden vanuit de jeugdwet. 

Tarieven Speltherapie:

Kennismaking (telefonisch) Eur -----
Intakegesprek Eur 85,-
Spelobservatiesessie, Speltherapiesessie Eur 85,-
Observatieverslag/Werkplan en Eindverslag    Eur 85,-
Oudergesprekken/begeleiding Eur 85,-
   

Rots en Water

De rots en water training wordt in principe niet vergoed door de zorgverzekeraar. Enkele zorgverzekeraars geven een bijdrage vanuit de aanvullende verzekering, kijk daarvoor in de voorwaarden van je verzekering.

BIG registerKwaliteitsregister Paramedicikoninklijk nederlands genootschap voor fysiotherapeutennederlands kwalteitsinstituut dyslexieAlle behandelaars van Expertisecentrum Uniek zijn geregistreerd
in het BIG-register of het Kwaliteitsregister Paramedici
of bij hun beroepsvereniging.