fbpx

100 woorden Challenge

Onze logopedistes in Rotterdam hebben ‘De 100-woorden-Challenge’ ontwikkeld, een kant en klaar pakket om de woordenschat van leerlingen in de groepen 2 tot en met 7 te stimuleren. In samenwerking met ouders en onderwijs wordt in 10 weken gewerkt aan 100 nieuwe woorden!

Subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma's

Dit programma voldoet aan de eisen van de subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020-2021. Scholen kunnen nog tot en met 1 november 2020 een subsidieaanvraag indienen voor het organiseren van een inhaal- en ondersteuningsprogramma in de periode tot aan het eind van de zomervakantie van 2021. Deelnemers zijn leerlingen in een kwetsbare positie met een onderwijsachterstand of een vergroot risico op leer- en ontwikkelachterstanden, veroorzaakt door de gehele of gedeeltelijke sluiting van scholen vanwege de uitbraak van COVID-19. De 100-Woorden-Challenge kan ook worden ingezet binnen de leertijduitbreiding.

De 100 woorden Challenge in het kort…

Voorafgaand aan de Challenge worden alle kinderen gescreend op woordenschat en dit wordt na 10 weken herhaald. Elke week oefenen de kinderen 10 woorden in de groep, thuis en op school.
Leerkrachten krijgen wekelijks een woordweb van de 10 nieuwe woorden om in de klas te hangen zodat kinderen die NIET deelnemen ook profiteren van de training. Op een website worden de woordomschrijvingen per groep wekelijks gedeeld zodat ook anderen de woorden per groep kunnen gebruiken.
De Challenge wordt afgesloten met een diploma-uitreiking.
 
Wil je meer weten over het programma? Meen dan contact met ons op.

BIG registerKwaliteitsregister Paramedicikoninklijk nederlands genootschap voor fysiotherapeutennederlands kwalteitsinstituut dyslexieAlle behandelaars van Expertisecentrum Uniek zijn geregistreerd
in het BIG-register of het Kwaliteitsregister Paramedici
of bij hun beroepsvereniging.