fbpx

Over ons

Als ouders van kinderen die paramedische hulp nodig hebben gehad viel het ons op dat we lang hebben gewacht met actie ondernemen na een zorgsignaal. Een oorzaak was dat het gevoelsmatig geen hoge prioriteit had en ook niet helder was wat de problematiek precies was. In ons geval spreek- en beweegproblematiek. Dus logopedie en kinderfysiotherapie. De school had wel wat signalen gegeven, maar ja, door de dagelijkse drukte kon het nog wel ‘ even blijven wachten’. Totdat het thuis ook begon op te vallen en we uiteindelijk een afspraak hebben gemaakt met een logopediste. Buiten schooltijd en in werktijd! De logopediste verwees ons ook naar een kinderfysiotherapeute en eventueel een kinderpsycholoog.

Opvallend was dat deze therapeuten wel een lijntje met de school hadden, maar onderling elkaar niet/nauwelijks kende. Ook de voortgang van de therapie naar de interne begeleider van de school werd niet/nauwelijks gecommuniceerd. Dit terwijl de school de kinderen toch het langst ziet op een doordeweekse dag.

Met dit in het achterhoofd zijn we gaan praten met scholen en zijn gekomen tot de opzet van samenwerkende paramedische professionals zoals een logopedist, kinderfysiotherapeut en kinderpsycholoog op een school. Waarbij de ouders en interne begeleider worden betrokken en actief op de hoogte gehouden van de voortgang.

Door onze achtergrond en werkervaring (IT projectleider en Communicatietrainer) kunnen wij verbinden en ontlasten van administratieve zaken zodat de professionals zich kunnen focussen op hetgeen zij graag doen, zorg leveren.

Dennis Akkerman        Frans Nije
06 - 186 89 078          06 - 549 32 931

BIG registerKwaliteitsregister Paramedicikoninklijk nederlands genootschap voor fysiotherapeutennederlands kwalteitsinstituut dyslexieAlle behandelaars van Expertisecentrum Uniek zijn geregistreerd
in het BIG-register of het Kwaliteitsregister Paramedici
of bij hun beroepsvereniging.