fbpx

locatie de kameleon gebouw

" Mijn juf laat me ontdekken wie ik ben en wat ik kan "

Meer informatie voor scholen

U vindt hieronder een aantal redenen om als school gebruik te maken van de flexibele schil.

Juiste aanbieder

Elke aanbieder die is geaccepteerd in de flexibele schil is persoonlijk geïnterviewd. In en om het interview is er gefocussed op: benodigde opleidingen, daadwerkelijke uren ervaring, lidmaatschap van beroepsverenigingen of kwaliteitsgroepen, eigen voorkeuren en expertises. Hierbij zijn alle aanbieders per doelgroep/discipline ingedeeld in een drietal categorieen. Deze zijn:

Basis

De benodigde opleiding is afgerond, men heeft een beperkt aantal werkuren.

 

Ervaren

Als basis met toevoeging van extra cursussen en werkuren.


Expert

Als ervaren met toevoeging van lidmaatschap beroepsvereniging en/of kwaliteitsgroep.


Op basis van deze indeling is er ook sprake van verschillende tarieven per doelgroep/discipline.


Kwaliteit

Ervaring, opleidingen en lidmaatschap van beroepsverenigingen, cursussen en verbijzonderingen bepalen de kwaliteit van de aanbieder. Indien u via een goedgekeurd arrangement uw aanraag indient is er een advies gegeven mbt de kwaliteitswensen. Indien u aanbieders wilt buiten het arrangement vind er een telefonische intake plaats met u om uw kwaliteitseisen te koppelen aan de benodigde ervaring en daarmee de categorie basis, ervaren of expert.

Risicobeheersing

Als een school een externe aanbieder inhuurt obv flexibele uren moet de school een aantal zaken monitoren om het fiscale- en arbeidsrechtelijke risisco van "verkapt dienstverband of dienstbetrekking" te voorkomen. De flexibele schil van Expertisecentrum Uniek zorgt dat de overeenkomst tussen de opdrachgever (school) en opdrachtnemer (aanbieder) zodanig is dat deze risico's, zoals o.a. " gezagsverhouding", "controle op correcte uitvoering" of "klachtafhandeling", tot een minimum worden gebracht. Daarnaast dienen alle aanbieders die ingezet willen worden de jaarlijks aan te tonen (aan de Flexibele schil) dat niet meer dan 30% van hun omzet van 1 opdrachtgever komt. Alleen een VAR verklaring is niet meer voldoende. De aanbieders die zijn opgenomen in de Flexibele schil zijn hiervan op de hoogte.

SWV