locatie de kameleon gebouw

"Mijn juf laat me ontdekken wie ik ben en wat ik kan"

Professionals

Sinds de invoering van de wet op het passend onderwijs kunnen Basisscholen bij het Samenwerkingsverband waar zij onder vallen een zogenaamde ondersteuningsaanvraag (arrangement) indienen.   Na goedkeuring van een arrangement heeft de school de financiele middelen om extra ondersteuning te geven aan kinderen.

 

Doel van de flexibele schil

De flexibele schil is opgesteld voor scholen om uit een poel van professionals de best geschikte kandidaat voor het betreffende arrangement te kiezen. Denk daarbij aan: Interne begeleiders, Remedial Teachers, Orthopedagogen, Leerkrachten, Psychologen, Kindercoaches, Adviseurs, Leerkracht coaches, onderwijs ondersteuners etc etc. Elke professional heeft een methode gecombineerd met ervaring en opleiding die hen uniek maakt. Daarmee heeft de flexibele schil de beste match tussen professional en arrangement ter beschikking.

Werkwijze van de flexibele schil

In een persoonlijk gesprek wordt aan de hand van het cv een inschatting gemaakt van de kwaliteit en richting van de professional. Denk bijvoorbeeld aan het onderscheid tussen een Remedial teacher met als kern het verhelpen van lichte cognitieve problematiek en een Remedial teacher die gedragsproblematiek combineert met cognitieve problematiek. Deze voorkeuren geven een goed beeld van de professional en dient o.a. als basis voor de match met het arrangement. Bovendien arrangeert de flexibele schil het contract tussen de school en aanbieder en faciliteert de financiele afwikkeling.

Aansluiten bij de flexibele schil

Indien u ook toegevoegd wilt worden als professional aan de flexibele schil kunt u zich inschrijven via de site. U ontvangt kort na uw aanmelding een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek.

SWV