fbpx

Maatschappelijk werker

Waar kan je voor terecht bij de maatschappelijk werker?

U kunt bij de maatschappelijk werker terecht wanneer u zorgen hebt over de sociale weerbaarheid van uw kind. Afhankelijk van de hulpvraag en in overleg met elkaar is het mogelijk om een individueel of een groepstraject te volgen.
Onderwerpen die tijdens het sociaal vaardiger c.q. weerbaarder maken van uw kind aan bod komen
zijn:

  • contact leggen,
  • voor jezelf opkomen,
  • omgaan met boosheid,
  • omgaan met kritiek.

In het dagelijks leven zijn sociale vaardigheden erg belangrijk. Ze zijn nodig in verschillende alledaagse
situaties. Bijvoorbeeld bij het leggen van contact, bij het stellen van een vraag of het voeren van een
gesprek. Kinderen kunnen dit lastig vinden. Dat kan komen doordat ze verlegen zijn of doordat ze niet goed weten hoe ze het moeten/kunnen aanpakken. Ook kan het zo zijn dat kinderen wel sociaal vaardig zijn, maar dat ze minder goed voor zichzelf opkomen dan u als ouders zouden willen. In dat geval is het belangrijk om het kind weerbaarder te maken. Dat het kind in verschillende situaties stevig in zijn/haar schoenen staat. Dit leer je bij "stevig in je schoenen staan".

Individueel traject

Soms is het wenselijk om kinderen individueel te begeleiden in sociaal vaardiger en/of weerbaarder worden. We zullen dan in overleg bespreken welke vaardigheden er geleerd worden en hoeveel sessies ervoor nodig zijn.
Een sessie duurt ca. 45 minuten per keer.

Groepstraject

Om kinderen weerbaarder te maken is het goed als zij direct de geleerde vaardigheden kunnen toepassen. In een groepstraject doen we dit dan ook. Een groepstraject bestaat uit 14 bijeenkomsten van een uur. Een groep bestaat uit maximaal 7 kinderen. Tijdens het groepstraject komen de thema’s contact leggen, voor jezelf opkomen, omgaan met boosheid en omgaan met kritiek aan bod.

Vergoeding

Een groot aantal ziektekostenverzekeraars vergoeden mijn sessies in het aanvullend pakket onder “Alternatieve zorg” doordat ik als maatschappelijk werker ben aangesloten bij de NFG en de SRBAG. U kunt dit nagaan op www.de-nfg.nl onder het kopje vergoedingen.

Tarieven

Individuele sessies: € 61,25 (incl. btw)
Groepstraject: € 512,- (incl. btw)

BIG registerKwaliteitsregister Paramedicikoninklijk nederlands genootschap voor fysiotherapeutennederlands kwalteitsinstituut dyslexieAlle behandelaars van Expertisecentrum Uniek zijn geregistreerd
in het BIG-register of het Kwaliteitsregister Paramedici
of bij hun beroepsvereniging.