orthopedagogiek

"Mijn juf laat me ontdekken wie ik ben en wat ik kan"

Kinderfysiotherapie Amsterdam

Welkom, u zoekt fysiotherapie voor uw kind

U, uw school, de huisarts of iemand anders uit uw omgeving heeft een fysiotherapeutische behoefte gesignaleerd bij uw kind. Dan bent u voor Kinderfysiotherapie in Amsterdam bij Expertisecentrum Uniek aan het juiste adres. Wilt u meer weten over wat Kinderfysiotherapie voor uw kind kan betekenen, gaat u dan naarhet menu rechts van deze pagina en selecteer "Kinderfysiotherapie". Wilt u direct een afspraak maken? Ga dan naar de button rechts op deze pagina: "Direct aanmelden voor behandeling". U kunt ook bovenaan deze pagina naar het tabblad "Locaties" gaan. Daar kunt u de voor u dichtsbijzijnde locatie in Amsterdam vinden.

Kinderfysiotherapie op school in Amsterdam

Expertisecentrum Uniek is een multidisciplinaire zorgpraktijk in Amsterdam gericht op psychologische- en paramedische zorg voor kinderen en gevestigd op basisscholen in Amsterdam. Naast Kinderfysiotherapie biedt Expertisecentrum Uniek in Amsterdam ook Logopedie, Kinderpsychologie, Speltherapie, Remedial Teaching, Lees- en Rekenondersteuing en het behandelen van Dyslexie. Expertisecentrum Uniek geeft kinderfysiotherapie op school in Amsterdam op meerdere locaties. Door de behandelingen van kinderfysiotherapie op school zit het kind in een vertrouwde en veilige omgeving.

Wat maakt de kinderfysiotherapie in Amsterdam van Uniek zo bijzonder?

Expertisecentrum Uniek is bijzonder door het multidisciplinaire karater en door haar praktijklocaties op basisscholen in Amsterdam, een vertrouwde omgeving voor kinderen. Voor de dichtsbijzijnde kinderfysiotherapiepraktijk in Amsterdam gaat u naar het tabblad "locatie" bovenaan deze pagina.

Het mulitidisciplinaire karakter van Uniek doorbreekt de verzuiling in de zorg van de eerste lijns zorg. In Nederland heeft elke discipline heeft zijn eigen opleiding, eigen praktijk, eigen financiering en eigen beroepsgroep. Het gevolg is dat kennisdeling tussen disciplines maar weinig plaatsvindt terwijl een probleem niet altijd eenduidig is en een kind meerdere problemen kan hebben.

De behandelaren van Expertisecentrum Uniek zijn in dienst van Uniek en doen mee aan periodiek terugkerende multidisciplinaire overleggen waarin casuistiek wordt behandeld. Het resultaat is dat de kinderfysiotherapeut in Amsterdam bij Expertisecentrum Uniek kennis opdoet van andere disciplines en daarmee meer openstaat tijdens het behandelen voor signalen die mogelijk te maken hebben met een ander - of samenhangend probleem. Op dat moment kan de kinderfysiotherapeut laagdrempelig overleg voeren met zijn/haar collega van een andere discipline. In overleg met de ouder (en school indien afgesproken) kan worden besloten het behandelplaan aan te passen. Expertisecentrum Uniek kent alle zorgwegen in Amsterdam en heeft contact met de IB-er van de school, de verzekeraar, de jeugdzorg, het wijkteam, het samenwerkingsverband en het schoolbestuur. Informatie over een kind wordt uiteraard alleen gedeeld met toestemming van ouders. Gaat de zorgbehoefte verder dan wij kunnen leveren, dan nemen wij in overleg met de ouders contact op met de juiste partij en zorgen voor een warme overdracht. 

Een multidisciplinaire zorgpraktijk met Kinderfysiotherapie in Amsterdam bij u op school?

Expertisecentrum Uniek is inmiddels met haar multidisciplinaire zorgpraktijk op een groot aantal scholen in Nederland gevestigd. Wilt u als school hier meer over weten, dan kunt u natuurlijk altijd met ons contact opnemen. We informeren u graag over de mogelijkheden bij u op school. Kinderfysiotherapie voor kinderen in Amsterdam op school is maar een stukje van het hele concept. Met het aanbieden van kinderfysiotherapie in Amsterdam biedt u als school via Uniek een volledig zorgaanbod op locatie waardoor kinderen vroegtijdig en snel geholpen kunnen worden in een vertrouwde omgeving.

Contact met Expertisecentrum Uniek

Lange voort 297
2343 CE  Oegstgeest

Contactpersonen:
Dennis Akkerman
Tel: 06 186 89 078
Email: Dennisakkerman@expertisecentrum-uniek.nl

Frans Nije Tel:
06 549 32 931 / 06 839 07 837
Email: Fransnije@expertisecentrum-uniek.nl

WijkteamBIG registerKwaliteitsregister Paramedicikoninklijk nederlands genootschap voor fysiotherapeutennederlands kwalteitsinstituur dyslexieAlle behandelaars van Expertisecentrum Uniek zijn geregistreerd
in het BIG-register of het Kwaliteitsregister Paramedici
of bij hun beroepsvereniging.